Latest News

logo services
Uncategorized

ઓનલાઇન રોજગાર ભરતી મેળો

જિલ્લા રોજગાર કચેરી, સુરેન્દ્રનગર તથા Rimtex Engineering Pvt. Ltd.- Wadhawanદ્વારા ઓનલાઇન ભરતીમેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેની વિગતો નીચે દર્શાવેલ છે. Apply Now Registration : https://forms.gle/RbeJcRPNtoQErToQ6 જગ્યાનું નામ : 1.…Continue readingઓનલાઇન રોજગાર ભરતી મેળો